Wtorek, 25 lipiec 2017 
Imieniny:

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu na dyrektora żłobka

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia Konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie

 

1. Zarządzenie Burmistrza Grodkowa >> pobierz <<

2. Ogłoszenie o konkursie - Zał. Nr 1 >> pobierz <<

3. Regulamin konkursu - Zał. Nr 2 >> pobierz <<

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

>>Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kopicach<<

>> Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Wierzbniku<<

........................................................................................................................................................

>>Zarządzenie Burmistrza zatwierdzające konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kopicach<<

>>Zarządzenie Burmistrza zatwierdzające konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wierzbniku<<

 

Dnia 18 maja 2017 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów następującyh placówek:

* Przedszkole Publiczne  Nr 2 w Grodkowie

* Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

* Przedszkole Publiczne w Kopicach oraz

* Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach.

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie nie zgłosił się żaden kandydat.

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wierzbniku i Przedszkola Publicznego w Kopicach   zgłosili się po 1 kandydacie.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach zgłosił się 1 kandydat.

    Konkurs nie został rozstrzygnięty.

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach

ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.499.2017

BURMISTRZA  GRODKOWA

z dnia 20.04.2017 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kopicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz §  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kopicach, Kopice 32 49-200 Grodków.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Burmistrz Grodkowa powoła komisję konkursową odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie.

§4

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli           w Grodkowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodków

   ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.498.2017

BURMISTRZA  GRODKOWA

z dnia 20.04.2017r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodków

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz §  1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej  szkoły  lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektorów:

1)      Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grodkowie, ul Kościuszki 4, 49-200 Grodków.

2)      Publicznego Przedszkola w Kopicach, Kopice 32 A, 49-200 Grodków

3)      Publicznego Przedszkola w Wierzbniku, Wierzbnik 65, 49-200 Grodków

 

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 Burmistrz Grodkowa powoła komisję konkursową odrębnym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodków, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie  oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zarządu Szkól i Przedszkoli w Grodkowie.

§4

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli  w Grodkowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2017-07-24 15:06:22
  • Licznik odwiedzin: 999469