Niedziela, 25 październik 2020 
Imieniny:

Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie napraw awaryjnych pojazdów w 2017 roku

Grodków 09.12.2016r.

GZSziP.26.10.2016

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie  publicznego przetargu, bez zastosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o wewnętrzny regulamin Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

 „Wykonywanie napraw  awaryjnych pojazdów należących do Gminnego Zarządu Szkół i  Przedszkoli w Grodkowie w 2017 roku”

 1.      Zamawiający

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

ul. Powstańców Śl. 24

49-200 Grodków

2.      Sposób ogłoszenia

Na stronie internetowej zamawiającego z dniem 02.12.2016 r.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.      Nazwa zadania

Naprawy awaryjne pojazdów w 2017 roku

5.      Wybór  oferty

Do upływu terminu składania ofert  wpłynęły następujące oferty

 

Nr.

oferty

Nazwa i adres dostawcy

Oferowana

cena

1.

AUTO-USŁUGI Ryszard  Jędrysek

49-200 Grodków ul. Warszawska 33

60 brutto/1 rg

 

Wybrano ofertę nr. 1. AUTO- USŁUGI Ryszard Jędrysek ul. Warszawska 33 49-200 Grodków    

6.      Uzasadnienie wyboru

Oferta , ważna, nie podlegająca odrzuceniu spełniająca warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Niniejszą ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gzszip.grodkow.pl z dniem 12.12.2016r.                                                                               

                                                                               Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

 

                                                                                                              mgr Zdzisław Pałka

 

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-10-16 10:09:43
  • Licznik odwiedzin: 4054210