Poniedziałek, 10 grudzień 2018 
Imieniny:

Zamówienia publiczne

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2012-09-06 10:29:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym na "Dostawę oleju napędowego w 2019 roku"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk - GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-12-06
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-12-06 12:38:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o wyborze oferty na wykonywanie obsług technicznych wraz z wymianą oleju w pojazdach należących do GZSziP w 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk
Data wytworzenia informacji: 2017-12-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-27 16:57:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego w 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-21 08:54:00
Wyświetl historię zmian »

Protokół z otwarcia ofert na dostawę oleju napędowego w 2018 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-20 10:50:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na wykonywanie obsług technicznych wraz z wymianą olejów oraz innych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany zgodnie z instrukcją eksploatacji danego pojazdu w pojazdach należących do GZSZiP w 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-20 10:22:00
Wyświetl historię zmian »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery - "Wykonywanie napraw awaryjnych pojazdów należących do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w 2018 roku"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pajak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-12 12:21:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - "Naprawy awaryjne pojazdów w 2018 roku"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisław Pająk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-05 10:16:00
Wyświetl historię zmian »

Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym na "Dostawę oleju napędowego w 2018 roku"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Stanisłąw Pająk
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-12-05 10:06:00
Wyświetl historię zmian »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego na rok 2017

                                                                                                         Grodków 14.12.2016 r.

GZSziP.26.8.2016

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach na podstawie  Art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  „Dostawę oleju napędowego w 2017 roku”

 1.      Zamawiający

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

ul. Powstańców Śl. 24

49-200 Grodków

2.      Numer ogłoszenia w BZP

355539 – 2016 z dnia 30.11.2016 r.

3.      Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

4.      Nazwa zadania

Dostawa oleju napędowego w 2017 roku (tankowanie pojazdów)

5.      Wybór  oferty

Wybrano ofertę

 

Nr.

oferty

Nazwa i adres dostawcy

Oferowana

Cena w zł.

Uzyskana ilość punktów

1.

PHU AGROAS  Z. Bednarski A. Sajdutka Sp. Jawna ul. Otmuchowska 4e

4,35

100

     6.      Uzasadnienie wyboru

Wpłynęła jedna oferta, ważna, nie podlegająca odrzuceniu spełniająca warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Niniejszą ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gzszip.grodkow.pl z dniem  15.12.2016 r.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

 

                                                                                                              mgr Zdzisław Pałka

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-12-15
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-12-15 09:21:00
Wyświetl historię zmian »

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2018-12-06 12:43:46
  • Licznik odwiedzin: 1933574