Czwartek, 28 styczeń 2021 
Imieniny:

REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Opis
1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:21 GZSZIP aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:21 GZSZIP aktualizacja treści
3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:20 GZSZIP aktualizacja treści
4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:20 GZSZIP aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:20 GZSZIP aktualizacja treści
6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:19 GZSZIP aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:18 GZSZIP aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 14:18 GZSZIP aktualizacja treści
9. Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych 2021-01-27 11:16 GZSZIP aktualizacja treści
10. Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych 2021-01-27 11:16 GZSZIP aktualizacja treści
11. Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych 2021-01-27 11:16 GZSZIP aktualizacja treści
12. Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych 2021-01-27 11:15 GZSZIP aktualizacja treści
13. Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych 2021-01-27 10:21 GZSZIP dodanie artykułu
14. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:45 GZSZIP aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:44 GZSZIP aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:42 GZSZIP aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:42 GZSZIP aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:42 GZSZIP aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:41 GZSZIP aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:41 GZSZIP aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:41 GZSZIP aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:38 GZSZIP dodanie artykułu
23. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:28 GZSZIP dodanie artykułu
24. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:26 GZSZIP aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:25 GZSZIP aktualizacja treści
26. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:25 GZSZIP aktualizacja treści
27. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:24 GZSZIP aktualizacja treści
28. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:23 GZSZIP aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:22 GZSZIP aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie 2021-01-27 09:20 GZSZIP dodanie artykułu
31. Strategia rozwoju oświaty w Gminie Grodków na lata 2021-2025 2021-01-26 07:59 GZSZIP aktualizacja treści
32. Strategia rozwoju oświaty w Gminie Grodków na lata 2021-2025 2021-01-26 07:59 GZSZIP aktualizacja treści
33. Strategia rozwoju oświaty w Gminie Grodków na lata 2021-2025 2021-01-26 07:59 GZSZIP aktualizacja treści
34. Strategia rozwoju oświaty w Gminie Grodków na lata 2021-2025 2021-01-26 07:57 GZSZIP aktualizacja treści
35. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:35 GZSZIP aktualizacja treści
36. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:35 GZSZIP aktualizacja treści
37. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:34 GZSZIP aktualizacja treści
38. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:33 GZSZIP aktualizacja treści
39. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:33 GZSZIP aktualizacja treści
40. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPOCZYNKU LETNIEGO 2021 2021-01-20 12:29 GZSZIP dodanie artykułu
41. Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2021/2022 2021-01-08 13:58 GZSZIP aktualizacja treści
42. Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2021/2022 2021-01-08 13:58 GZSZIP aktualizacja treści
43. Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2021/2022 2021-01-08 13:57 GZSZIP aktualizacja treści
44. Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2021 2021-01-08 13:57 GZSZIP aktualizacja treści
45. Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2021 2021-01-08 13:56 GZSZIP aktualizacja treści
46. Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2021 2021-01-08 13:55 GZSZIP aktualizacja treści
47. Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2021 2021-01-08 13:54 GZSZIP dodanie artykułu
48. Zarządzenie Nr 0050.425.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2021 2021-01-08 13:54 GZSZIP dodanie artykułu
49. Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2021/2022 2021-01-08 13:54 GZSZIP aktualizacja treści
50. Zarządzenie Nr 0050.424.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2021/2022 2021-01-08 13:53 GZSZIP aktualizacja treści
strony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2021-01-27 14:21:42
  • Licznik odwiedzin: 4150586