Niedziela, 25 październik 2020 
Imieniny:

Gimnazjum Publiczne Nr 2

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grodkowie

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

EFS UE,  działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Projekt: Edukacja Ku Przyszłości – Zaczarowany Świat  (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu)

3

Czego dotyczy?

Zajęcia pozalekcyjne: eksperymenty przyrodnicze

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

3 grupy po 12 uczniów

5

Czas trwania projektu

14 godzinne zajęcia oraz wycieczka do RCRE: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013, a więc rok 2012

6

Uwagi

 

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP

   
tel.:  77 415 53 61
tel.:  77 415 55 69
fax:  77 415 70 80
e-mail:
sekretariat.gzszip.grodkow.pl
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
  • Data aktualizacji: 2020-10-16 10:09:43
  • Licznik odwiedzin: 4054120