Piątek, 24 wrzesień 2021 
Imieniny:

Aktualności

 


 

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

                               


                                      


Wybór kandydata na Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego

Na ogólnym zebraniu nauczycieliwychowania fizycznego szkół z terenu miasta i gminy Grodków, które odbyło się w dniu 18 marca 2013 r. wyłoniony został kandydat na Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego.

Kandydatem na Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego w Grodkowie został

Marek Błoch - nauczyciel wychowania fizycznego w PZS w JędrzejowieZAKRES ZADAŃ

GMINNEGO KOORDYNATORA SPORTU SZKOLNEGO

 1. Koordynacja wszelkich działań w sporcie  szkolnym na terenie Gminy,
 2. Popularyzowanie różnych form sportu wśród młodzieży szkolnej,
 3. Współpraca z mediami,
 4. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez sportowych w granicach przepisów prawa,
 5. Opracowywanie Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych w oparciu o Kalendarz Imprez Sportowych dla województwa opolskiego na dany rok szkolny
 6. Powiadamianie szkół o terminie i miejscu zawodów poprzez rozsyłanie Kalendarza Imprez Sportowych,
 7. Zabezpieczanie, we współpracy z dyrektorami szkół, dowozu uczniów na zawody, obsady sędziowskiej,
 8. Przygotowywanie protokołów z zawodów, obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,
 9. Organizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, wręczenie nagród, zakończenie),
 10. Dokonywanie zgłoszenia Mistrza Gminy na zawody szczebla powiatowego,
 11. Opracowywanie i przekazywanie do wiadomości publicznej komunikatów końcowych  z przeprowadzanych zawodów,
 12. Współpraca z władzami samorządowymi, oświatowymi, dyrektorami szkół, organizacjami kultury fizycznej i innymi działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży
 13. Organizowanie narad dla nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie realizacji kalendarza imprez sportowych,
 14. Udział w naradach z dyrektorami szkół informujących o sporcie szkolnym w mieście oraz w gminie,
 15. Zatwierdzanie wydatków finansowych pod względem merytorycznym i ich rozliczanie w uzgodnieniu z dyrektorem placówki, w której koordynator jest zatrudniony,
 16. Prowadzenie współzawodnictwa szkół w zakresie masowej kultury fizycznej,
 17. Udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” i Akademię Mistrzów Sportu Mistrzów Życia,
 18. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z działalności koordynatora sportu na rzecz dzieci i młodzieży,
 19. Przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej GZSZIP w zakładce „Sport szkolny”,
 20. Wnioskowanie o budżet na każdy kolejny rok kalendarzowy,
 21. Udział w imprezach o charakterze olimpijskim, szerzenie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. 

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

w Grodkowie

ul. Powstańców Śląskich 24
49-200 Grodków
e-mail: 
sekretariat.gzszip.grodkow.pl

   
adres skrytki ePUAP:
/gzszip/SkrytkaESP
tel.:  77 415 53 61
fax:  77 415 70 80
 Godziny pracy
 Poniedziałek - Piątek 715 - 1515
 • Data aktualizacji: 2021-08-31 07:29:54
 • Licznik odwiedzin: 4759414