Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

DEN2017

 

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ

W dniu 13 października 2017 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie  odbyła się gminna uroczystość  obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz, Zastępca Burmistrza Grodkowa Pan Waldemar Wójcicki, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Grodkowie Pan Paweł Birecki, Dyrektor GZSZIP  w Grodkowie pan Zdzisław Pałka, Zastępca Dyrektora GZSZIP w Grodkowie Pani Joanna Sobstyl, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz pracownicy oświaty.

Burmistrz Grodkowa pan Marek Antoniewicz przekazał dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzenia i gratulacje podkreślając ważną rolę, jaką spełniają w wychowaniu młodego pokolenia.

Miłym akcentem obchodów uroczystości było wręczenie Nagród Burmistrza.

Nagrody otrzymali :

 1. Elżbieta Sarabon- Pałka  - Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodkowie
 2. Katarzyna Telęga-Romian - Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie
 3. Jan Jamiński -  Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie
 4. Witold Zaryczański - Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej
 5. Miłosz Krok -  Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy   
 6. Janusz Rzepkowski - Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach
 7. Elżbieta Siubiś - Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gnojnej
 8. Violetta Rutkowska- Litwiniuk - Dyrektor  Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
 9. Halina Trojan- Harhala - Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Kopicach
 10. Brygida Roter  - Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Wierzbniku
 11. Adam Boczarski -  Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodkowie           
 12. Irena Gorczyca  - Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie 
 13. Barbara Broda - Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie 
 14. Anna Wojciechowska – Mielnik -Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie
 15. Renata Wirt - Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej
 16. Maciej Górski - Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Kolnicy                        
 17. Krzysztof Drzymała - Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach
 18. Zuzanna Salami - Nauczyciel  Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej
 19. Ewa Winiarska  - Z-ca dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie
 20. Elżbieta Pietrzak - nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kopicach
 21. Zdzisław Pałka  - Dyrektor GZSziP
 22. Zuzanna Ułan – Starszy księgowy GZSziP

Uroczystość swoimi występami artystycznymi uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie, których przygotowali nauczyciele : Pani Elżbieta Węgrzyn – Moroń, Pani Barbara Sikora-Pondo, Pani Elżbieta Pietruniak- Posłuszna, Pani Sabina Błoch, Pani Grażyna Jakubowska oraz Pan Wiesław Jakubowski.

 

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-10-16
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-10-09 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-25 08:36Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Nieodpłatna Pomoc Prawna

od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty
NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ

>> do pobrania <<

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-01-12 15:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 15:57Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015/2016

INFORMACJA

 O stanie realizacji zadań oświatowych

GMINY GRODKÓW

 w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Grodków, wrzesień 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-09-23 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 07:58Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Wypoczynek letni - Wakacje 2017

Informacja dla rodziców - 19.05.2017 r.

Doświadczeni ubiegłorocznym pobytem proponujemy dodatkową atrakcję dla uczestników kolonii w Starym Borku  -

rejs statkiem po morzu.

W ramach środków wpłaconych na kolonie nie ma możliwości opłacenia tej atrakcji, dlatego zainteresowanych rodziców prosimy o przekazanie dzieciom dodatkowo 20 złotych z przeznaczeniem na opłacenie rejsu.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum

 

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w ramach wypoczynku letniego uczniów naszej gminny organizowane są przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starym Borku dwa turnusy wypoczynku dzieci w nadmorskiej  miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu

 

Terminy turnusów:

I turnus wyjazd 25.VI.2017r. / niedziela/ wyjazd o godz. 2100   powrót 02.VII.2017r. / niedziela/ przewidywana godzina powrotu około godz.700 

 

II turnus wyjazd 02.VII.017r. / niedziela/ wyjazd o godz. 2100   powrót 09.VII.2017r. / niedziela/ przewidywana godzina powrotu około godz.700

 

 

Z poważaniem

Jadwiga Gdula

Inspektor ds. księgowości Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

Tel. 77 415-55- 69

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-11-10 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 09:52Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

REKRUTACJA 2017 / 2018

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa

Nr BR.0050.484.2017

z dnia 23 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.204 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.60)  zarządzam co następuje:

§1

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr1 do Zarządzenia.

 

§2

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr 2 do Zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków. 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-04-01
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-04-01 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 09:30Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Kolonie letnie organizowane przez Związek Zawodowy Rolników

Oferta wyjazdu na kolonie letnie 2017 w Ośrodku Wypoczynkowym "RELAKS" w Stegnie, organizowanym przez Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2001 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Dopłata do turnusu to 390,00 zł.

 

Turnus trwa 11 dni - planowane turnusy w terminach:

1) 26.06 – 06.07.2017 r.

2) 07.07 – 17.07.2017 r.

3) 18.07 – 28.07.2017 r.

4) 29.07 – 08.08.2017 r.

5) 09.08 – 19.08.2017 r.

 

 

W załącznikach znajdą Państwo:

 

Oferta pochodzi od: 

 

Mariusz Gołębiowski

Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna "

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

tel: 507 751 786

82 576 14 16

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-06-01
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-06-02 08:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 08:24Aktualizacja dokonana przez:

Uroczystość Wręczenia Nagród Burmistrza

P6200833

UROCZYSTOŚĆ  WRĘCZENIA  NAGRÓD  BURMISTRZA

20 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Grodków.

Nagrody przyznawane są co roku za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Na dzisiejszej uroczystości wyróżnionych zostało  22 najlepszych z najlepszych.

Wśród wyróżnionych jest troje finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: dwoje finalistów  wojewódzkiego  konkursu  polonistycznego,  oraz finalistka wojewódzkiego konkursu matematycznego, a także laureatka wojewódzkiego konkursu biologicznego.

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie z PSP w Kolnicy i uczniowie z PSP w Lipowej.

Uczniowie nagrodzeni Nagrodą Burmistrza Grodkowa za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Sandra Ślimak  -  uczennica PSP w Kopicach,
 2. Julia Szczepek – uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 3. Kamila Szczygieł – uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 4. Jagoda Jasińska  - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 5. Amelia Niedzielska - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 6. Milena Rutkiewicz - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 7. Maja Boruszek - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 8. Maja Martynowicz - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 9. Wiktoria Hałasa - uczennica PSP Nr 3 w Grodkowie
 10.  Agata Sekieta – uczennica PZS w Jędrzejowie
 11.  Fabiola Ułan – uczennica PZS w Jędrzejowie
 12.  Dominik Chomik – uczeń PSP w Lipowej
 13.  Kacper Szefer – uczeń PSP w Lipowej
 14.  Julia Psiurska -  uczennica PS w Gnojnej
 15.  Aleksander Steleblak – uczeń PSP w Kolnicy
 16.  Oliwia Mazur – uczennica SP w Gałązczycach
 17.  Martyna Karpeta – uczennica GP  w Jędrzejowie 
 18.  Kajetan Kowal – uczeń GP Nr 2 w Grodkowie
 19.  Julia  Dominikowska – uczennica GP Nr 2 w Grodkowie
 20.  Monika Pater – Uczennica GP Nr 1 w Grodkowie
 21.  Kajetan Sochor – uczeń GP Nr 1 w Grodkowie
 22.  Jakub Smoliński – uczeń GP Nr 1 w Grodkowie
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-06-21 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 12:57Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Wakacje - Kąpielisko w Głębocku

Gmina Grodków Informuje

Tak jak i w ubiegłym roku, tak i w tym osoby zamieszkałe na terenie gminy Grodków w wieku do lat 18 będą miały bezpłatny wstęp na teren ośrodka  „Leśna Przystań” położonego w Głębocku.

Kąpielisko będzie dostępne dla wszystkich chętnych w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-06-22 14:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 15:12Aktualizacja dokonana przez:

List Gratulacyjny dla GP Nr 1 w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-06-22 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 15:17Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Wyjazdy wakacyjne 2017

20170625_205706

Dnia 25 czerwca 2017 r. o godzinie 2100 z dworca autobusowego w Grodkowie wyjechało 80 dzieci z placówek oświatowych gminy Grodków na kolonie letnie do Starego Borka koło Kołobrzegu.

Dzieci wrócą 2 lipca 2017 r. około godz. 600-700 rano.

2 lipca 2017 r. o godzinie 2100 wyjedzie kolejna grupa 80 uczniów, które nad polskim morzem spędzą czas do 9 lipca 2017 r.

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-06-26
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-06-28 15:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 15:51Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Wspomnienia z wakacji

STB16

Kolonia w Starym Borku 2017 – pierwszy turnus

Jeszcze nie wybrzmiał ostatni dzwonek  obwieszczający wakacje, a 80 walizek już było spakowanych i czekało na niedzielny wyjazd na kolonie nad morze o Starego Borku, która rozpoczęła się 26 czerwca,a trwała do 1 lipca. 80 dzieci z  gminy Grodków wypoczywało na I turnusie, a byli to uczniowie ze szkół w Kolnicy, Gnojnej, Jedrzejowa oraz PSP nr 3 w Grodkowie.
Mimo, ze turnus niedługi, obfitował w wiele wycieczek.
Uczestnicy mieli zorganizowane wyjazdy do: Darłowa, Ustki, Dźwirzyna, Mrzeżyna oraz Kołobrzegu.
Z zainteresowaniem zwiedzali bunkry Bulchnera, katedrę w Kołobrzegu, Muzeum Książąt Pomorskich w Darłowie a także kościół w Iwięcinie.
Był także rejs statkiem po morzu i niektórym dostarczył niezapomnianych przeżyć.
Oczywiście największa atrakcja to kąpiel w morzu, zabawy na plaży, budowle z piasku oraz opalanie.
Dzięki wsparciu władz gminy autobusy były do dyspozycji uczestników każdego dnia, stąd możliwość zorganizowania tak wielu  wyjazdów i maksymalne wykorzystanie czasu na aktywny wypoczynek oraz poznawanie miejscowości i zabytków Pomorza Zachodniego.

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-07-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-07-10 08:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-24 15:06Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Spotkanie Burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych

Dnia 21 września 2017 r. (czwartek ) o godz. 1000  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Grodkowie odbędzie się spotkanie Burmistrza z dyrektorami Szkół, Przedszkoli i Żłobka poświęcone omówieniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

W spotkaniu udział wezmą również przedstwiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli, Związków Zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-20 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 08:40Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Informacja o Stanie Realizacji Zadań Oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA

 O stanie realizacji zadań oświatowych

GMINY GRODKÓW

 w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Grodków, wrzesień 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-09-20 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 09:28Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl