Aktualności

 


 

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

                             

 


 

UWAGA !!!

UPRZEJMIE PROSIMY O WRZUCANIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW DO SKRZYNKI POCZTOWEJ!

PROSIMY O OGRANICZENIE INDYWIDUALNEGO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI GZSZIP DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM. 


ZAŁATW SPRAWĘ:

NAPISZ E-MAIL, ZADZWOŃ, SKORZYSTAJ Z PLATFORMY EPUAP.


NUMER TELEFONU:                                                    ADRES E-MAIL:

                                  77 415 53 61                                                            sekretariat@gzszip.grodkow.pl        


 

 

Dzieci uczą rodziców w domu!

dzieciucza.jpg

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

Materiały można pobrać pod adresem:

http://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Autor: Centrum Rozwoju Lokalnego
Data wytworzenia informacji: 2020-03-16
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-03-16 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-16 08:33Aktualizacja dokonana przez: Centrum Rozwoju Lokalnego

CHROŃ SIEBIE I INNYCH!

chron_siebie_v2.jpg

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-09-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-09-07 15:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-07 15:54Aktualizacja dokonana przez:

DOFINANSOWANIE FUNKCJONOWANIA MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU PUBLICZNYM

maluch

Gmina Grodków otrzymała w 2021 roku środki finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  z przeznaczeniem na dofinansowanie 50 miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Grodkowie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-10-06 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-06 07:59Aktualizacja dokonana przez:

Poznaj Polskę

dzieci-w-szkolnej-wycieczce

W 2021 roku Gmina Grodków otrzymała  środki na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, który jest częścią Polskiego Ładu. Głównym założeniem programu  jest wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Z naszej Gminy wsparcie otrzymało 5 szkół zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem:
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-11-25 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-26 07:50Aktualizacja dokonana przez:

WYPOCZYNEK LETNI 2022 r.

morze

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w roku 2022 wzorem lat ubiegłych, organizowany jest wyjazd uczniów z Gminy Grodków na wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim do miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.

Organizatorem wypoczynku jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe PHU MABOTUR przy współudziale Gminy Grodków jako sponsora.

Wyjazd organizowany jest w trzech turnusach:

- I turnus w dniach od 27.06.2022 r. do 02.07.2022 r. wyjazd 26.06.2022 r.

- II turnus w dniach od 04.07.2022 r. do 09. 07. 2022 r. wyjazd 03.07.2022 r.

- III turnus w dniach od 11.07.2022 r. do 16.07.2022 r. wyjazd 10.07.2022 r.

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 435 zł.

Przewidywana jest również dodatkowa opłata w wysokości 65 zł od uczestnika na pokrycie wydatków związanych z  zakupem biletów na rejs statkiem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, itp.

Zgłoszenia wraz z zaliczkami przyjmowane są w sekretariatach macierzystych szkół.

O zakwalifikowaniu uczestnika na określony turnus decyduje kolejność wpłat zaliczek w kwocie 100 zł od osoby, które wpłyną z macierzystych szkół do kasy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 26.01.2022 r.

Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 30.04.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacji w powyższej sprawie udzielają Dyrektorzy szkół podstawowych oraz pracownicy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie pod numerem telefonu 77 415 53 61.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-12-01 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-03 08:29Aktualizacja dokonana przez:

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria

W 2021 roku Gmina Grodków otrzymała  środki w wysokości 477.300,00 zł na realizację inicjatywy pn. „Laboratoria Przyszłości”, której celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki pozyskanym środkom szkoły mogą zakupić wyposażenie, które służyć ma przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny np.  drukarki 3D z akcesoriami,  mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań   bądź stacje lutownicze.

Poniżej zestawienie zbiorcze szkół biorących udział w programie Laboratoria Przyszłości                                                         w roku szkolnym 2021/2022         

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-12-06 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-06 14:16Aktualizacja dokonana przez:

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

żłobek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązanie z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym .

Zatem dofinansowanie obniżenia opłat będzie przysługiwać na:

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości do 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

 

Więcej informacji w załączonym piśmie.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-01-10 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-10 10:29Aktualizacja dokonana przez:

Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych

Dzieci

Zarządzenie Nr 0050.632.2022 Burmistrza Grodkowa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2022/2023.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-01-12 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 09:16Aktualizacja dokonana przez:

Konkursy na stanowiska dyrektorów

Szkoła plik wektorowy utworzone przez upklyak - pl.freepik.com

W dniu 10 maja 2022 r., w Urzędzie Miasta w Grodkowie odbyły się trzy konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków:

1) Przedszkola Publicznego w Kopicach, z siedzibą w Kopicach nr 32a, 49-200 Grodków,

2) Przedszkola Publicznego w Wierzbniku, z siedzibą w Wierzbniku nr 65, 49-200 Grodków,

3) Publicznej szkoły Podstawowej w Kopicach, z siedzibą  w Kopicach nr 32, 49-200 Grodków.

 

Dwa konkursy zostały rozstrzygnięte. Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowisko dyrektorów :

1)      Przedszkola Publicznego w Kopicach – Panią Halinę Trojan – Harhalę

2)      Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach – Panią Agnieszkę Tomczyk

 

Natomiast konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wierzbniku nie został rozstrzygnięty.

Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: 2022-05-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-05-16 07:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-16 08:01Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

accountant-e1572509549660

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-06-06 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-06 14:48Aktualizacja dokonana przez:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Colorful_Library_Lovers_Day_Post

W dniu 12 maja 2022 r. zostały podpisane przez Wojewodę Opolskiego umowy na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Z naszej gminy do programu zakwalifikowała się jedna szkoła: - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 15 00 złotych, w tym Gmina Grodków otrzymała na realizację tego zadania dotację w wysokości 12 000 złotych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Autor: Martyna Warowy
Data wytworzenia informacji: 2022-06-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-06-07 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-07 13:03Aktualizacja dokonana przez: Martyna Warowy

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD BURMISTRZA GRODKOWA’2022

1

W dniu 21 czerwca 2021 r. w sali kina „Klaps”odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Grodkowa dla szczególnie wyróżniających się uczniów naszej gminy.

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz, Zastępca Burmistrza Pan Waldemar Wójcicki, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej a zarazem Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grodkowie
Pani Jolanta Szuchta, Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie Pan Zdzisław Pałka, Zastępca dyrektora i przedstawiciele GZSziP, dyrektorzy szkół, nagrodzeni uczniowie oraz ich rodzice.

Tradycją stało się, że w każdym roku Burmistrz Grodkowa przyznaje Nagrody
dla szczególnie wyróżniających się uczniów
.

W tym rokuzostało wyróżnionych 17 najlepszych z najlepszychuczniów naszej gminy.

W gronie uczniów nagrodzonych Nagrodą Burmistrza Grodkowa znaleźli się:

 1. Emilia Bednarz– uczennica klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 2. Hubert Gowin - uczeń klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 3. Amelia Skoczeń - uczennica klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 4. Monika Martynowicz– uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 5. Lena Niedopytalska - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 6. Karol Podstawka - uczeń klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 7. Hanna Stępień - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 8.  Maria Zatorska - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 9. Nadia Kalinowska - uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Gałązczycach
 10.  Amelia Narewska - uczennica klasy VIII PSP w Gnojnej
 11. Natalia Romanów - uczennica klasy VIII PSP w Jędrzejowie
 12. Hanna Wiewióra - uczennica klasy VII PSP w Jędrzejowie
 13. Malwina Wojda - uczennica klasy VIII PSP w Jędrzejowie
 14. Krzysztof Werner - uczeń klasy VIII PSP w Kolnicy
 15. Marta Lizurej - uczennica klasy VIII PSP w Kopicach
 16. Julia Bieńkowska - uczennica klasy VIII PSP w Lipowej
 17. Anna Ryłko - uczennica klasy VIII PSP w Lipowej

Każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał pamiątkową statuetkę,upominek: pióro
z długopisem z nadrukiem oraz listy gratulacyjne.

Ponadtopodobnie jak w roku ubiegłym Burmistrz Grodkowadla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce ufundował Nagrodę w formie bezpłatnego tygodniowego pobytu nad Morzem Bałtyckim.

Każda z siedmiu szkół z naszej gminy wytypowała po jednym uczniu do tej Nagrody.

W gronie uczniów nagrodzonych znaleźli się:

 1. Zuzanna Sobstyl – uczennica klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 2. Julita Conio– uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 3. Maja Zajączkowska -  uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Gałązczycach
 4. Karolina Popecka - uczennica klasy VII PSP w Gnojnej
 5. Krzysztof Guła - uczeń klasy VIII PSP w Jędrzejowie
 6. Mikołaj Steleblak - uczeń klasy VIII PSP w Kolnicy
 7. Emilia Miładowska - uczennica klasy VIII PSP w Kopicach

Uroczystość swoimi występami uświetnili uczniowie zPublicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz GrodkowaPan Marek Antoniewicz pogratulował wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, a także życzył słonecznych
i bezpiecznych wakacji.

Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-06-23 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-24 10:17Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

WAKACJE WAKACJE! :)

WAKACJE

Z okazji nadchodzących wakacji życzę Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom administracji  i obsługi oraz wszystkim  Rodzicom i Uczniom wspaniałych, radosnych, słonecznych, pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji.

Życzę Państwu i Wam drodzy Uczniowie udanego wypoczynku, niepowtarzalnych wrażeń, ciekawych przygód, aby był to czas poznawania i odkrywania nowych miejsc, a także zawierania nowych przyjaźni i znajomości 

składa Dyrektor wraz z pracownikami GZSziP w Grodkowie.

Autor: Martyna Warowy
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-06-24 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-24 12:57Aktualizacja dokonana przez: Martyna Warowy