Aktualności

Wypoczynek letni 2020

wyp_morze.jpg

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w roku 2020 wzorem lat ubiegłych, organizowany jest wyjazd uczniów z Gminy Grodków na wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim do miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.

Organizatorem wypoczynku jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe PHU MABOTUR przy współudziale Gminy Grodków jako sponsora.

Wyjazd organizowany jest w trzech turnusach:

- I turnus w dniach od 28.06.2020 r. do 05.07.2020 r.

- II turnus w dniach od 05.07.2020 r. do 12. 07. 2020 r.

- III turnus w dniach od 12.07.2020 r. do 19.07.2020 r., w którym w ramach współpracy międzynarodowej Gminy Grodków uczestniczyć będzie młodzież z zagranicy.

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 345 zł.

Przewidywana jest również dodatkowa opłata w wysokości  40 zł od uczestnika na pokrycie wydatków związanych z  zakupem biletów na rejs statkiem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, itp.

Zgłoszenia wraz z zaliczkami przyjmują Dyrektorzy szkół podstawowych, bądź wyznaczeni przez nich pracownicy.

O zakwalifikowaniu uczestnika na określony turnus decyduje kolejność wpłat zaliczek w kwocie 100 zł od osoby, które wpłyną do kasy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Termin wpłat zaliczki upływa z dniem 22.11.2019 r.,

Liczba miejsc ograniczona.

Informacji w powyższej sprawie udzielają Dyrektorzy szkół podstawowych oraz pracownicy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie pod numerem telefonu 77 415 53 61.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-10-09
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-17 07:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 07:38Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA - 2019

nprcz.jpg

W dniu 12 marca 2019 r. Kuratorium Oświaty w Opolu ogłosiło placówki oświatowe, które w województwie opolskim zakwalifikowały się do  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” . Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Z naszej gminy do programu zakwalifikowała się:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy im. Marii Konopnickiej

Planowany termin podpisania umowy - maj 2019 r.

Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-06-08
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-06-08 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-03 13:56Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w r. szk. 2018/2019

inf_oswiat.png
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-09-26
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-09-26 07:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-27 07:14Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa z dnia 22 stycznia 2019 r.

informacja.jpg
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-01-22
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-01-22 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-22 12:36Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" 2019

posilek.jpg

W dniu 20 maja 2019 r. Kuratorium Oświaty w Opolu opublikowało listę wniosków zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” skierowanego do szkół.

W ramach modułu 3 program przewiduje następujące działania:

1)    doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek;

2)    wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla spożywania posiłków, tzw. Jadalni.

Z naszej Gminy zostały złożone wnioski z pięciu szkół, a do Programu zakwalifikowały się dwie szkoły:

-      Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipowej,

-      Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy. 

Dzięki udziałowi w Programie w/w szkoły będą mogły zmodernizować istniejące stołówki wraz z zapleczem kuchennym, poprawiając zdecydowanie warunki, w jakich uczniowie będą spożywać będą posiłki.

Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-06-07 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 14:25Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

"NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA" 2019

nar_pr_czyt.jpg

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostały podpisane przez Wojewodę Opolskiego umowy na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów na promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Z naszej gminy do programu zakwalifikowała się jedna placówka - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kolnicy.

Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 5 000 złotych, w tym Gmina Grodków otrzymała na realizację tego zadania dotację w wysokości 4 000 złotych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r.

Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-06-07 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 14:25Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

"MALUCH+" 2019

maluch_plus.jpg

Gmina Grodków w drodze konkursu pozyskała dotację celową z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy na realizację Programu „Maluch+” 2019 przeznaczonego dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach tego Programu uzyskano dofinansowanie pobytu dla 48 dzieci w Żłobku Publicznym w Grodkowie w wysokości 86 400 zł.

Program jest realizowany przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dzięki dofinansowaniu z Programu rodzice w tym czasie ponoszą zdecydowanie niższą odpłatność za pobyt dziecka w żłobku.

Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-06-07
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-06-07 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-07 14:24Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD BURMISTRZA GRODKOWA

wrecz_nagrod_1.jpg

W dniu 11 czerwca 2019 r. w sali kina „Klaps” odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Grodkowa dla szczególnie wyróżniających się uczniów naszej gminy.

W uroczystości udział wzięli: Przewodnicząca rady Miejskiej w Grodkowie Pani Jadwiga Demska, Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz, Zastępca Burmistrza Pan Waldemar Wójcicki, Dyrektor Gminnego zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie Pan Zdzisław Pałka, Zastępca dyrektora i przedstawiciele GZSziP, dyrektorzy szkół, uczniowie nagrodzeni oraz ich rodzice.

Tradycją stało się, że w każdym roku Burmistrz Grodkowa przyznaje Nagrody dla szczególnie wyróżniających się uczniów.

W tym roku zostało wyróżnionych 21 najlepszych z najlepszych.

Wśród wyróżnionych są uczniowie, którzy uzyskali miano LAUREATA i FINALISTY wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

W gronie uczniów nagrodzonych Nagrodą Burmistrza Grodkowa znaleźli się:

 1. Filip Kudzia– uczeń klasy III gimnazjum PSP Nr 1 w Grodkowie
 2. Julia Łoza - uczennica klasy III gimnazjum PSP Nr 1 w Grodkowie
 3. Eliza Turowska - uczennica klasy III gimnazjum PSP Nr 1 w Grodkowie
 4.  Agata Sochor – uczennica klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 5. Miłosz Czaniecki - uczeń klasy III gimnazjum PSP Nr 3 w Grodkowie
 6. Wiktoria Turkowyd - uczennica klasy III gimnazjum PSP Nr 3 w Grodkowie
 7. Maja Martynowicz - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 8. Kamila Szczygieł - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 9. Pola Grzybowska - uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 10.  Julia Marie Szczepek – uczennica klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 11.  Mariusz Grzanka - uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Gałązczycach
 12.  Julia Psiurska - uczennica klasy VIII PSP w Gnojnej
 13.  Agnieszka Mielnik - uczennica klasy III gimnazjum PSP w Jędrzejowie
 14.  Natalia Ukleja - uczennica klasy III gimnazjum PSP w Jędrzejowie
 15. Fabiola Ułan - uczennica klasy VIII PSP w Jędrzejowie
 16.  Wojciech Świętalski - uczeń klasy VIII PSP w Kolnicy
 17. Aleksander Steleblak - uczeń klasy VIII PSP w Kolnicy
 18.  Aleksandra Byjos - uczennica klasy VIII PSP w Kopicach
 19.  Sandra Ślimak - uczennica klasy VII PSP w Kopicach
 20.   Natalia Podgórni - uczennica klasy VIII PSP w Lipowej
 21.  Szymon Konik – uczeń klasy VII PSP w Lipowej

Każdy z uczniów wyróżnionych otrzymał pamiątkową statuetkę, upominek: pióro
z długopisem z nadrukiem oraz listy gratulacyjne.

Ponadto podobnie jak w roku ubiegłym Burmistrz Grodkowa dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce ufundował Nagrodę w formie bezpłatnego tygodniowego pobytu nad Morzem Bałtyckim.

Każda z ośmiu szkół w naszej gminie wytypowała po jednym uczniu do tej Nagrody.

W gronie uczniów nagrodzonych znaleźli się:

 1. Anastasiia Yanchyshyn – uczennica klasy VIII PSP Nr 1 w Grodkowie
 2. Jakub Szymankiewicz – uczeń klasy VIII PSP Nr 3 w Grodkowie
 3. Marcin Popów -  uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Gałązczycach
 4. Lena Łoza - uczennica klasy IV PSP w Gnojnej
 5. Michał Mielnik - uczeń klasy VIII PSP w Jędrzejowie
 6.  Amelia Pęcherska - uczennica klasy VIII PSP w Kolnicy
 7. Karolina Mrowiec - uczennica klasy VII PSP w Kopicach
 8. Sandra Mazur - uczennica klasy V PSP w Lipowej

Uroczystość swoimi występami uświetnili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gnojnej.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Grodkowa Pan Marek Antoniewicz oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodkowie Pani Jadwiga Demska pogratulowali wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom, a także życzyli słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-06-13
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-06-13 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-14 07:57Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

PODSUMOWANIE WYJAZDU DO STAREGO BORKU 2019

stary_borek.jpg

To już czwarty raz uczniowie naszej gminy na rozpoczęcie wakacji wyjechali  na kolonię letnią do Starego Borku niedaleko Kołobrzegu.

Wyjazd jest współfinansowany przez Urząd Miejski w Grodkowie, dzieki temu odpłatność za pobyt jest bardzo niska, a warunki pobytu i wyżywienie bardzo dobre.

Program kolonii każdorazowo jest podobny, za to przeżycia i emocje zupełnie inne, niezapomniane,

niepowtarzalne, fantastyczne.

Tym razem rozpiętość wiekowa uczestników wahała się w granicach od 7 do 16 lat , nie spowodowało to jednak żadnego problemu, starsi opiekowali się młodszymi i doskonale się razem zintegrowali.

Zimny Bałtyk nie ostudził zapału naszych podopiecznych, przeciwnie,mimo dużej różnicy temperatur wody i powietrza prawie wszyscy pluskali się w wodzie, szukając ochłody przed słonecznym skwarem.

Tradycyjnie oczywiście były wycieczki i zwiedzanie zabytków oraz ciekawych miejsc.

Tym razem koloniści zwiedzili gotycką ruinę kościółka w Trzęsaczu, Jezioro  Turkusowe w Wapnicy, bunkier broni V3, aleję gwiazd w Miedzyzdrojach i spacerowali po molo długości 395 metrów.

W Kołobrzegu zobaczyli Stare Miasto, Ratusz, Bazylikę konkatedralną pw. NMP, Park Teatralny przy RCK, bindaż, port, park zdrojowy oraz molo.

W Kołbrzegu odbył sie także rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku.

Wieczorem odbywały się zajęcia integracyjne oraz dyskoteki, a te w tym roku były wyjątkowo udane dzięki grupie chłopców (Olek, Mikołaj, Marcel, Kacper i Wojtek), którzy świetnie potrafili rozbawić i ośmielić całą grupę.

Zawiązane znajomości i przyjaźnie przetrwają zapewne wiele lat, a wspomnienia z pobytu będą ciepłe i sentymentalne.

                                                                                               Kierownik I turnusu

                                                                                                    Jadwiga Demska

Autor: Jadwiga Demska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-10
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-07-10 15:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-11 13:30Aktualizacja dokonana przez: Jadwiga Demska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w dziale księgowości

nabor.jpg

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie - referent w dziale księgowości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2019-12-04
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-17 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 13:37Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych

rekrutacja_2020.jpg

Zarządzenie Nr 0050.214.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2020/2021

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-01-16
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-01-16 08:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 09:02Aktualizacja dokonana przez: