Aktualności

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.

żłobek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązanie z myślą o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym .

Zatem dofinansowanie obniżenia opłat będzie przysługiwać na:

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości do 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

 

Więcej informacji w załączonym piśmie.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-01-10 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-10 10:29Aktualizacja dokonana przez:

WYPOCZYNEK LETNI 2023 r.

dzieci 1

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w roku 2023 wzorem lat ubiegłych, organizowany jest wyjazd uczniów z Gminy Grodków na wypoczynek letni nad Morzem Bałtyckim do miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.

Organizatorem wypoczynku jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starym Borku przy współudziale Gminy Grodków jako sponsora.

Wyjazd organizowany jest w trzech turnusach:

- I turnus w dniach od 26.06.2023 r. do 01.07.2023 r. wyjazd 25.06.2023 r. (brak wolnych miejsc)

- II turnus w dniach od 03.07.2023 r. do 08. 07. 2023 r. wyjazd 02.07.2023 r. (brak wolnych miejsc)

- III turnus w dniach od 10.07.2023 r. do 15.07.2023 r. wyjazd 09.07.2023 r. (wolne miejsca)

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 720 zł.

Przewidywana jest również dodatkowa opłata w wysokości 60 zł od uczestnika na pokrycie wydatków związanych z  zakupem biletów na rejs statkiem, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, itp.

Zgłoszenia wraz z zaliczkami przyjmowane są w sekretariatach macierzystych szkół.

O zakwalifikowaniu uczestnika na określony turnus decyduje kolejność wpłat zaliczek w kwocie 200 zł od osoby, które wpłyną z macierzystych szkół do kasy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Termin wpłaty zaliczki upływa z dniem 15.12.2022 r.

Pozostałą część kwoty należy wpłacić do dnia 30.03.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacji w powyższej sprawie udzielają Dyrektorzy szkół podstawowych oraz pracownicy Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie pod numerem telefonu 77 415 53 61.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-02-02 10:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 10:41Aktualizacja dokonana przez:

Harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas pierwszych

harmonogram

Zarządzenie Nr 0050.870.2023 Burmistrza Grodkowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2023/2024

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-19 09:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 09:36Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Fizycznego

Fizyka

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 9 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

                                                                          

                                                    Wyniki:

I miejsce - Maja Godek (PSP Nr 1 w Grodkowie)

II miejsce - Igor Nadbrzeski (PSP Nr 3 w Grodkowie)

III miejsce- Filip Zagórecki (PSP Nr 3 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

Julia Galus (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Milena Maslonkiewicz (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Antonina Sobstel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Leon Biernat (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Kornelia Pabisiak (PSP NR 3 w Grodkowie)

Olivier Torzawa (PSP Nr 3 w Grodkowie)

 

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

Iwona Godek (PSP Nr 1 w Grodkowie)

członkowie:

Genowefa Zacierka-Jóźków (PSP Nr 3 w Grodkowie

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/fizyka-zakwalifikowani-nr-8-publikacja.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-11 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 11:43Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego

J.ANGIELSKI

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 37 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 
 

Wyniki:

I miejsce - Aleksandra Mateja (PSP Nr 1 w Grodkowie)

II miejsce - Patryk Furs (PSP Nr 3 w Grodkowie)

III miejsce- Mateusz Gadziński (PSP Nr 3 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

 Filip Dziergas (PSP w Kolnicy)

Antonina Sobstel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Tymon Herchel (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Karolina Popecka (PSP w Gnojnej)

Przemysław Margoszczyn (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Nikola Jasińska (PSP w Gnojnej)

Igor Nadbrzeski (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Maciej Romian (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Patryk Hondzel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Tymon Kożuch (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Zuzanna Cios (PSP w Gnojnej)

Natalia Lach (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Zuzanna Jurewicz (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Julia Podstawka (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Igor Marcinków (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Mateusz Dec (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Antonina Badowska (PSP Nr3 w Grodkowie)

Filip Gardas (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Kaja Stolarska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Łukasz Kawecki (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Antonina Ryczek (PSP Kopice)

Marlena Dołbińska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Filip Brączek (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Bartłomiej Stróż (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Filip Zgórecki (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Mateusz Jurewicz (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Weronika Czeredrecka (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Lena Pietryka (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Agata Zimecka (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Filip Hudy (PSP w Jędrzejowie)

Jarosław Król (PSP w Jędrzejowie)

Paulina Kohsek (PSP w Jędrzejowie)

Zygmunt Pająk (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Michał Jurasz (PSP Nr 3 w Grodkwoie)

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

Joanna Walorska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

członkowie:

Aleksandra Białowąs-Jezierska (PSP W Jędrzejowie)

Laura Fret (PSP w Kolnicy)

Anna Szefer (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Justyna Łoza (PSP w Gnojnej)

Edyta Mrowiec (PSP w Kopicach)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/wykaz-uczniow-zakwalifikowanych-bez-daty-2023docx.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-13 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 11:43Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Matematycznego

Matematyka

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 19 uczniów z 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 
                                        Wyniki:

I miejsce - Zuzanna Hoheisel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

II miejsce - Kornelia Pabisiak (PSP Nr 1 w Grodkowie)

III miejsce- Zuzanna Ciach (PSP NR 3 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

Filip Zgórecki (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Lena Łoza (PSP w Gnojnej)

Dobrosława Mierniczek (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Wojciech Siwiec (PSP w Lipowej)

Mateusz Dec (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Antonina Sobstel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Michał Jurasz (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Nikola Jasińska (PSP w Gnojna)

Leon Biernat (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Maciej Romian (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Hanna Wiewióra (PSP w Jędrzejowie)

Filip Gardas (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Szymon Krupa (PSP w Kopicach)

Aleksandra Kruszek ( PSP w Kopicach)

Amelia Twardowska (PSP w Kopicach)

Rafał Harchala (PSP w Kopicach)

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

 Jolanta Smolińska (PSP w Kolnicy)

członkowie:

Lucyna Hoszowska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Dorota Michorczyk (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Edyta Lorczyk (PSP w Gnojnej)

Marzena Pater (PSP w Jędrzejowie)

Marta Stabrawa Biegun (PSP w Lipowej)

Piotr Lata (PSP w Kopicach)

 

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniow-zakwalifikowanych-do-etapu-woj-2022-2023-sp-do-publikacji-1.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-13 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Historia

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 8 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 Wyniki:

I miejsce - Bartosz Chrastina (PSP Kopice)

II miejsce - Hanna Śleboda (PSP Nr 1 w Grodkowie)

III miejsce- Amelia Twardowska ( PSP Kopice)

ponadto udział wzieli :

Tymon Kożuch (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Jan Zagórski (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Zofia Ilów (PSP NR 1 w Grodkowie)

Lena Błaszczyk (PSP Jędrzejów)

Ewa Kastelik (PSP Jędrzejów)

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

 Beata Lizurej (PSP Kopice)

członkowie:

Tomasz Róża (PSP NR 3 w Grodkowie)

Iwona Piela-Skomska (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Iwona Pawelak (PSP Jędrzejów)

Jacek Muziewicz (PSP Gnojna)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista_konkurs_historyczny_lista_uczniow_zakwalifikowanych_do_etapu_wojewodzkiego.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-17 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 11:45Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

Geografia

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 4 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 Wyniki:

I miejsce - Filip Zgórecki (PSP Nr 3 w Grodkowie)

II miejsce - Paweł Kurpiel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

III miejsce- Alan Szuster (PSP Nr 1 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

 Maciej Romian (PSP Nr 3 w Grodkowie)

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

Mirosława Lońska (PSP Nr 1 w Grodkowie)

członkowie:

Marzanna Dawid-Arszyńska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniowie_zakwalifikowani_do_etapu_wojewodzkiego-z-geografii.doc.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-18 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 11:42Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

Biologia

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 7 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 Wyniki:

I miejsce - Natalia Lach (PSP Nr 3 w Grodkowie)

II miejsce - Premysław Margoszczyn (PSP Nr 3 w Grodkowie)

III miejsce- Hanna Wiewióra (PSP Jędrzejów)

ponadto udział wzieli :

Leon Biernat (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Zuzanna Hoheisel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Igor Nadbrzeski (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Milena Staruch (PSP Nr 3 w Grodkowie)

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

 Barbara Sochor (PSP Jędrzejów)

członkowie:

Violetta Kata-Lach (PSP Nr 3 w Grodkowie)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023.

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniow-zakwalifikowanych-do-publikacji23.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-18 14:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 10:41Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Chemia

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 8 uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 Wyniki:

I miejsce - Natalia Lach (PSP Nr 3 w Grodkowie)

II miejsce - Zuzanna Hoheisel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

III miejsce- Aleksandra Warowy (PSP Nr 1 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

Igor Nadbrzeski (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Róża Adamowska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Antonina Sobstel (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Przemysław Margoszczyn (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Ewa Kastelik (PSP w Jędrzejowie)

 

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

 Gabriela Kotas (PSP Nr 1 w Grodkowie)

członkowie:

Violetta Kata-Lach (PSPS Nr 3 w Grodkowie/PSP Jędrzejów)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/01/lista-uczniow-zakwalifikowanych-do-etapu-wojewodzkiego-do-publikacji.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-20 09:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 10:39Aktualizacja dokonana przez:

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Język Polski

W eliminacjach miejsko-gminnych udział wzieło 14 uczniów z 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Grodków.

 
Wyniki:

I miejsce - Julia Zagórowska (PSP Nr 1 w Grodkowie)

II miejsce - Jakub Cisek (PSP w Lipowej)

III miejsce- Emilia Czabaj (PSP Nr 3 w Grodkowie)

ponadto udział wzieli :

Antonina Ryczek (PSP w Kopicach)

Amelia Kubik (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Zuzanna Jurewicz  (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Zuzanna Matuszewska ( PSP Nr 3 w Grodkowie)

Karolina Popecka (PSP w Gnojnej)

Aurelia Bohdziul (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Viktoria Sarzewicz (SP Gałązczyce)

Maliwina Hacz (PSP w Kopicach)

Zuzanna Hoheisel (PSP Nr3 w Grodkowie)

Hanna Wiewióra (PSP w Jędrzejowie)

Maja Drogoż (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Etap miejsko-gminny przeprowadziła Komisja Konkursowa w składnie:

Przewodnicząca:

 Barbara Pawlik-Szczepaniak (PSP w Gnojnej)

członkowie:

Jadwiga Leszczyńska (PSP Nr 3 w Grodkowie)

Agniszka Zawada (PSP Nr 1 w Grodkowie)

Barbara Sochor (PSP w Jędrzejowie)

Renata Kowal (PSP w Kopicach)

Danuta Zaryczańska (PSP w Lipowej)

Paula Osuch-Kaleta (SP Gałązczyce)

 

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2023/02/lista-osob-zakwalifikowanych-do-iii-etapu-bez-danych-2223.pdf

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-23 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 10:35Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko -Zastępca dyrektora

konkurs

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-11-30 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-30 14:24Aktualizacja dokonana przez: