Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna

od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty
NIEODPŁATNEJ  POMOCY PRAWNEJ

>> do pobrania <<

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-01-12 15:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-12 15:57Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2015/2016

INFORMACJA

 O stanie realizacji zadań oświatowych

GMINY GRODKÓW

 w roku szkolnym 2015/2016

 

 

Grodków, wrzesień 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-09-23 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 07:58Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Wypoczynek letni - Wakacje 2017

Informacja dla rodziców - 19.05.2017 r.

Doświadczeni ubiegłorocznym pobytem proponujemy dodatkową atrakcję dla uczestników kolonii w Starym Borku  -

rejs statkiem po morzu.

W ramach środków wpłaconych na kolonie nie ma możliwości opłacenia tej atrakcji, dlatego zainteresowanych rodziców prosimy o przekazanie dzieciom dodatkowo 20 złotych z przeznaczeniem na opłacenie rejsu.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum

 

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuje, że w ramach wypoczynku letniego uczniów naszej gminny organizowane są przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starym Borku dwa turnusy wypoczynku dzieci w nadmorskiej  miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu

 

Terminy turnusów:

I turnus wyjazd 25.VI.2017r. / niedziela/ wyjazd o godz. 2000   powrót 02.VII.2017r. / niedziela/ o godz.700

 

II turnus wyjazd 02.VII.017r. / niedziela/ wyjazd o godz. 2000   powrót 09.VII.2017r. / niedziela/ o godz.700

 

Przewidywany koszt uczestnictwa to kwota łączna 320,00 zł od osoby.

Prosimy o zebranie listy chętnych wraz z zaliczką w kwocie 50,00 zł i przekazanie list wraz z odpłatnością do GZSziP – p. Jadwiga Gdula

O zakwalifikowaniu się uczestników na konkretny turnus decyduje kolejność zgłoszenia wraz z uiszczoną zaliczką.

 

 

Z poważaniem

Jadwiga Gdula

Inspektor ds. księgowości Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

Tel. 77 415-55- 69

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-11-10 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:21Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

REKRUTACJA 2017 / 2018

Zarządzenie Burmistrza Grodkowa

Nr BR.0050.484.2017

z dnia 23 marca 2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.204 ust.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz.60)  zarządzam co następuje:

§1

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr1 do Zarządzenia.

 

§2

Ustala się harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków w roku szkolnym 2017/2018 stanowiący załącznik  Nr 2 do Zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie, dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków. 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Marek Antoniewicz

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-04-01
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-04-01 09:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-12 09:30Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Spotkanie Burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych

W dniu 23 maja 2017 r. Burmistrz Grodkowa zorganizował spotkanie poświęcone organizacji nowego roku szkolnego 2017/2018 z uwzględnieniem sytuacji po wdrożeniu reformy oświaty.

Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodków, Skarbnik Gminy Grodków, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodkowie, prezes ZNP, przewodnicząca "Solidarności" oraz dyrektor i główna księgowa GZSZIP.

 

 

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2017-05-24
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2017-05-24 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 14:54Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl