Gimnazjum Publiczne Nr 1

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Gimnazjum Publiczne nr 1

im. Mikołaja Kopernika

ul. Powstańców Śląskich 24

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

Projekt systemowy „Edukacja ku przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nr PKOL.09.01.02-16-075/11

  1. Podprojekt „Nowe technologie na usługach edukacji”
  2. Podprojekt „Poradnictwo zawodowe                 w procesie dydaktycznym”

3

Czego dotyczy?

  1. „Nowe technologie na usługach edukacji”

-  przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod opartych na nowych technologiach z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT.

  1. „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

-  prowadzenie zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym z wykorzystaniem narzędzi ICT.

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

  1. „Nowe technologie na usługach edukacji”

- 60 uczniów

  1. „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

- 14 uczniów

5

Czas trwania projektu

od marca 2012r. do grudnia 2012r.

6

Uwagi

- 4 nauczycieli uzyskało certyfikat „Technologie ICT w podnoszeniu kompetencji ucznia”

- 27 nauczycieli brało udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej w ramach WDN dotyczącym projektu „edukacja ku przyszłości „nowe technologie na Usługach Edukacji” (26.11.2012r.)

- 1 nauczyciel ukończył szkolenie „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-19 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:33Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Gimnazjum Publiczne Nr 2

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grodkowie

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

EFS UE,  działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Projekt: Edukacja Ku Przyszłości – Zaczarowany Świat  (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu)

3

Czego dotyczy?

Zajęcia pozalekcyjne: eksperymenty przyrodnicze

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

3 grupy po 12 uczniów

5

Czas trwania projektu

14 godzinne zajęcia oraz wycieczka do RCRE: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013, a więc rok 2012

6

Uwagi

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:33Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie

 

Projekt Nr 1

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

w Grodkowie

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”

3

Czego dotyczy?

Rozwój chóru „INOX” przy PSP 3

w Grodkowie

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 uczniów

5

Czas trwania projektu

01.09.2012-10.12.2012

6

Uwagi

Projekt zrealizowano i ubiegamy się o kontynuację projektu w 2013 r.

 

 

 

Opis zagadnienia.

 

Projekt Nr 2

 

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

Edukacja ku przyszłości „Zaczarowany Świat”

2

Czego dotyczy?

Wprowadzenie nowych technologii w nauczaniu.

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

45 uczniów

4

Czas trwania projektu

01.03.2012-30.11.2012

5

Uwagi

Projekt zrealizowano

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:34Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie

Jędrzejów 63

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Zrozumieć Świat” Człowiek – najlepsza inwestycja

PKOL 3.3.4/09

3

Czego dotyczy?

Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

58

5

Czas trwania projektu

2010 r. – 2014 r.

6

Uwagi

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:33Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

Gnojna 119

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Zaczarowany Świat”

 

3

Czego dotyczy?

-pobudzanie uczniów do poznawczego
  sposobu zdobywania wiedzy

- wspieranie rozwoju ucznia w szkole

  z wykorzystaniem  eksperymentów
   i doświadczeń

- wyjazd edukacyjny uczniów do Opola,
- udział w zajęciach wyrównawczo-

  poznawczych  w nowoczesnych
  pracowniach eksperymentalnych

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

48 uczniów

5

Czas trwania projektu

Od marca 2012 do grudnia 2012

6

Uwagi

zakończony

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:35Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

Informacja o udziale w projektach unijnych, rządowych, innych

w roku szkolnym 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014

 

 

Projekt Nr 1

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

Wierzbnik 65

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Czyste powietrze wokół nas”

Organizator:  Stacja  Sanitarno -Epidemiologiczna w Brzegu

3

Czego dotyczy?

Profilaktyka antytytoniowa

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 uczniów

5

Czas trwania projektu

Marzec  2013 r.

 

 

 

Projekt Nr 2

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Organizator:  Stacja  Sanitarno -Epidemiologiczna w Brzegu

2

Czego dotyczy?

Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 uczniów

4

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2013 r.

5

Uwagi

Program Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-26 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:35Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grodkowie

Informacja o udziale w projektach unijnych, rządowych, innych

w roku szkolnym 2012 / 2013

 

 

Projekt Nr 1

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 2

Ul. Kościuszki 4

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Zabawa w studiowanie”

( Projekt unijny )

Organizator – Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS

3

Czego dotyczy?

Rozwijanie zainteresowań technicznych (stypendium naukowe)

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

1 dziecko

5

Czas trwania projektu

Do czerwca 2013 roku

 

 

Projekt Nr 2

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Czyste powietrze wokół nas”

( Projekt rządowy )

Organizator – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

2

Czego dotyczy?

Profilaktyka antytytoniowa

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

75 dzieci

4

Czas trwania projektu

Realizacja w ciągu roku szkolnego

5

Uwagi

Koordynator : Wioletta Bugajska

 

 

Projekt Nr 3

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Akademia zdrowego przedszkolaka”

(Projekt rządowy)

Organizator – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

2

Czego dotyczy?

Prawidłowe odżywianie – IV edycja

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

50 dzieci

4

Czas trwania projektu

 rok szkolny

5

Uwagi

Koordynator : Wioletta Bugajska

 

 

Projekt Nr 4

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Moje dziecko idzie do szkoły”

(Projekt rządowy)

Program Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

2

Czego dotyczy?

Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ich rodziców i opiekunów

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

100 dzieci

4

Czas trwania projektu

Realizacja w ciągu roku szkolnego

5

Uwagi

Koordynator : Ewa Winiarska

 

 

Projekt Nr 5

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Szkoły dla Ekorozwoju”

Międzynarodowy certyfikat   „Zielona Flaga”

(Projekt rządowy)

Organizator – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

2

Czego dotyczy?

Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

wszystkie dzieci w przedszkolu

4

Czas trwania projektu

28.02.2013 – 28.06.2013

5

Uwagi

Koordynator : Bożena Lemieszewska

 

 

 

Projekt Nr 6

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Optymistyczne przedszkole”

(Program ogólnopolski )

2

Czego dotyczy?

Rozwój inteligencji wielorakich

 Autor : J. Dzierzgowska, M. Nawrot

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 dzieci

4

Czas trwania projektu

Do 2015 roku

5

Uwagi

Koordynator : Renata Miller

 

 

 

Projekt Nr 7

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Mały odkrywca”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Dostarczanie okazji do radości odkrywania otaczającego świata

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

10 dzieci

4

Czas trwania projektu

Od stycznia do czerwca 2013 roku.

5

Uwagi

Autor : Małgorzata Łucyszyn - Duk

 

 

 

Projekt Nr 8

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Adoptuj zwierzątko na weekend”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Nauka opieki nad zwierzętami domowymi

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

wszystkie dzieci w przedszkolu

4

Czas trwania projektu

do 2015 roku.

5

Uwagi

Autor : Violetta Rutkowska -Litwiniuk

 

 

 

Projekt Nr 9

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Z przyrodą za pan brat”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Wdrażanie do poszanowania przyrody

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 dzieci

4

Czas trwania projektu

Do 2015 roku

5

Uwagi

Autor : Małgorzata Czaniecka

 

 

 

                                                                                                                                                                         Dyrektor

Violetta Rutkowska - Litwiniuk

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-26 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:35Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl