Gimnazjum Publiczne Nr 1

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Gimnazjum Publiczne nr 1

im. Mikołaja Kopernika

ul. Powstańców Śląskich 24

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

Projekt systemowy „Edukacja ku przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i budżetu państwa, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nr PKOL.09.01.02-16-075/11

  1. Podprojekt „Nowe technologie na usługach edukacji”
  2. Podprojekt „Poradnictwo zawodowe                 w procesie dydaktycznym”

3

Czego dotyczy?

  1. „Nowe technologie na usługach edukacji”

-  przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod opartych na nowych technologiach z wykorzystaniem środków i narzędzi ICT.

  1. „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

-  prowadzenie zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym z wykorzystaniem narzędzi ICT.

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

  1. „Nowe technologie na usługach edukacji”

- 60 uczniów

  1. „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

- 14 uczniów

5

Czas trwania projektu

od marca 2012r. do grudnia 2012r.

6

Uwagi

- 4 nauczycieli uzyskało certyfikat „Technologie ICT w podnoszeniu kompetencji ucznia”

- 27 nauczycieli brało udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej w ramach WDN dotyczącym projektu „edukacja ku przyszłości „nowe technologie na Usługach Edukacji” (26.11.2012r.)

- 1 nauczyciel ukończył szkolenie „Poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym”

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-19 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:33Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl