Projekty organizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Grodków

Gimnazjum Publiczne Nr 2

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Gimnazjum Publiczne Nr 2 w Grodkowie

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

EFS UE,  działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – Projekt: Edukacja Ku Przyszłości – Zaczarowany Świat  (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu)

3

Czego dotyczy?

Zajęcia pozalekcyjne: eksperymenty przyrodnicze

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

3 grupy po 12 uczniów

5

Czas trwania projektu

14 godzinne zajęcia oraz wycieczka do RCRE: rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013, a więc rok 2012

6

Uwagi

 

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:33Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl