Projekty organizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Grodków

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

 

 

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej

Gnojna 119

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Zaczarowany Świat”

 

3

Czego dotyczy?

-pobudzanie uczniów do poznawczego
  sposobu zdobywania wiedzy

- wspieranie rozwoju ucznia w szkole

  z wykorzystaniem  eksperymentów
   i doświadczeń

- wyjazd edukacyjny uczniów do Opola,
- udział w zajęciach wyrównawczo-

  poznawczych  w nowoczesnych
  pracowniach eksperymentalnych

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

48 uczniów

5

Czas trwania projektu

Od marca 2012 do grudnia 2012

6

Uwagi

zakończony

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-22 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:35Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl