Projekty organizowane przez placówki oświatowe na terenie gminy Grodków

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grodkowie

Informacja o udziale w projektach unijnych, rządowych, innych

w roku szkolnym 2012 / 2013

 

 

Projekt Nr 1

Opis zagadnienia.

1

Nazwa szkoły / przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 2

Ul. Kościuszki 4

49-200 Grodków

2

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Zabawa w studiowanie”

( Projekt unijny )

Organizator – Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS

3

Czego dotyczy?

Rozwijanie zainteresowań technicznych (stypendium naukowe)

4

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

1 dziecko

5

Czas trwania projektu

Do czerwca 2013 roku

 

 

Projekt Nr 2

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Czyste powietrze wokół nas”

( Projekt rządowy )

Organizator – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

2

Czego dotyczy?

Profilaktyka antytytoniowa

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

75 dzieci

4

Czas trwania projektu

Realizacja w ciągu roku szkolnego

5

Uwagi

Koordynator : Wioletta Bugajska

 

 

Projekt Nr 3

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Akademia zdrowego przedszkolaka”

(Projekt rządowy)

Organizator – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu

2

Czego dotyczy?

Prawidłowe odżywianie – IV edycja

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

50 dzieci

4

Czas trwania projektu

 rok szkolny

5

Uwagi

Koordynator : Wioletta Bugajska

 

 

Projekt Nr 4

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Moje dziecko idzie do szkoły”

(Projekt rządowy)

Program Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

2

Czego dotyczy?

Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ich rodziców i opiekunów

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

100 dzieci

4

Czas trwania projektu

Realizacja w ciągu roku szkolnego

5

Uwagi

Koordynator : Ewa Winiarska

 

 

Projekt Nr 5

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Szkoły dla Ekorozwoju”

Międzynarodowy certyfikat   „Zielona Flaga”

(Projekt rządowy)

Organizator – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

2

Czego dotyczy?

Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

wszystkie dzieci w przedszkolu

4

Czas trwania projektu

28.02.2013 – 28.06.2013

5

Uwagi

Koordynator : Bożena Lemieszewska

 

 

 

Projekt Nr 6

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Optymistyczne przedszkole”

(Program ogólnopolski )

2

Czego dotyczy?

Rozwój inteligencji wielorakich

 Autor : J. Dzierzgowska, M. Nawrot

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 dzieci

4

Czas trwania projektu

Do 2015 roku

5

Uwagi

Koordynator : Renata Miller

 

 

 

Projekt Nr 7

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Mały odkrywca”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Dostarczanie okazji do radości odkrywania otaczającego świata

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

10 dzieci

4

Czas trwania projektu

Od stycznia do czerwca 2013 roku.

5

Uwagi

Autor : Małgorzata Łucyszyn - Duk

 

 

 

Projekt Nr 8

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Adoptuj zwierzątko na weekend”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Nauka opieki nad zwierzętami domowymi

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

wszystkie dzieci w przedszkolu

4

Czas trwania projektu

do 2015 roku.

5

Uwagi

Autor : Violetta Rutkowska -Litwiniuk

 

 

 

Projekt Nr 9

Opis zagadnienia.

1

Uczestniczy w projekcie unijnym /rządowym / innym – jakim? nazwa projektu

„Z przyrodą za pan brat”

(Projekt własny)

 

2

Czego dotyczy?

Wdrażanie do poszanowania przyrody

3

Liczba dzieci biorących udział  w projekcie

25 dzieci

4

Czas trwania projektu

Do 2015 roku

5

Uwagi

Autor : Małgorzata Czaniecka

 

 

 

                                                                                                                                                                         Dyrektor

Violetta Rutkowska - Litwiniuk

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2013-04-26 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-26 13:35Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl