Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-03-31 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 12:15Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: 2021-01-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-01-27 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-22 09:07Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Grodkowie

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

NA STANOWISKO DYREKTORA

  

Żłobka Publicznego w Grodkowie, ul. Kościuszki 4, 49-200 Grodków

  

BURMISTRZ GRODKOWA

informuje, że

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko

wybrana została:

Pani mgr EDYTA JAWORSKA-GRZEGOREK zamieszkała:GRODKÓW

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: 2021-02-17
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-02-17 14:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-18 09:26Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - INFORMATYK w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: 2021-03-22
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-03-22 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-22 09:47Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko INFORMATYK

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko INFORMATYK.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-04-09 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-09 08:34Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GZSziP w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr-zastępca dyrektora
Data wytworzenia informacji: 2021-05-20
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-05-20 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-20 10:37Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr-zastępca dyrektora

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-06-08 08:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-08 08:55Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-06-09 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 11:51Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GZSziP w Grodkowie

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzednicze - Referent ds. księgowości.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-10-25 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-25 13:29Aktualizacja dokonana przez:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-10-25 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-25 13:30Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI[p

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-10-25 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-25 13:32Aktualizacja dokonana przez:

Komisje konkursowe na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-04-21 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-21 09:09Aktualizacja dokonana przez:

Zatwierdzenie konkursów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-05-11 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 13:43Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GZSziP w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-05-25 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-25 10:19Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GZSziP w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-09-06 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-06 14:38Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-06-06 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-06 14:43Aktualizacja dokonana przez:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w GZSziP w Grodkowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-11-21 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-21 14:34Aktualizacja dokonana przez: