Ogłoszenia

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzrou Budowlanego w powiecie brzeskim, kierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w celu zminimalizowania przyczyn wystąpienia zagrożeń pożarowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu
Data wytworzenia informacji: 2019-12-18
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2019-12-18 07:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-18 07:21Aktualizacja dokonana przez: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu

Zarządzenie Nr 0050.290.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki organizowanego orzez rodziców lub opiekunów prawnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-06-02
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-06-03 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-03 10:32Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.348.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów eksploatacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-08-19
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2020-08-20 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 14:22Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.508.2021 Burmistrza Grodkowa z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2021-07-15
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2021-07-15 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-15 14:13Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.632.2022 Burmistrza Grodkowa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2022/2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-01-12 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 09:37Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.633.2022 Burmistrza Grodkowa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-01-12 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-12 09:38Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenia Burmistrza Grodkowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów w PSP Kopice, PP w Kopicach i PP w Wierzbniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2022-04-12
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-04-12 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-12 14:42Aktualizacja dokonana przez: Janina Pędziwiatr - Wicedyrektor GZSZiP

Zarządzenia Burmistrza w sprawia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopicach oraz Przedszkola Publicznego w Kopicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2022-05-25 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-25 10:37Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.870.2023 Burmistrza Grodkowa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodków na rok szkolny 2023/2024

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-19 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 09:50Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie Nr 0050.871.2023 Burmistrza Grodkowa z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków w roku 2023

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2023-01-19 09:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 09:48Aktualizacja dokonana przez: