Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie napraw awaryjnych pojazdów należących do GZSZIP w Grodkowie w 2017 r.

Zaproszenie

Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontów pojazdów w 2017 r.

Postępowanie będzie przeprowadzone na zasadach określonych w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                             Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli

                                                                                                                Zdzisław Pałka

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >>pobierz<<

2. Wykaz pojazdów >>pobierz<<

3. Wzór oferty >>pobierz<<

4. Projekt umowy >>pobierz<<

Autor: Joanna Sobstyl
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2016-12-02 07:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 07:23Aktualizacja dokonana przez: Joanna Sobstyl