Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 0050.737.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w prcach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Opublikował: GZSZIP
e-mail: gzszip@op.pl
Data publikacji: 2018-07-27 13:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 13:09Aktualizacja dokonana przez: Zdzisław Pałka - Dyrektor GZSZiP