Aktualności

Aktualności

WYPOCZYNEK LETNI 2024 - aktualizacja

2023-12-22
Youth
Youth

W związku z aktualną sytuację Dyrektor Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie informuję, że wciąż są wolne miejsca na wszystkie trzy turnusy:

- I turnus w dniach od 24.06.2024 r. do 29.06.2024 r. wyjazd 23.06.2024 r. 

- II turnus w dniach od 01.07.2024 r. do 06.07.2024 r. wyjazd 30.06.2024 r. 

- III turnus w dniach od 08.07.2024 r. do 13.07.2024 r. wyjazd 07.07.2024 r. 

Koszt pobytu  jednego uczestnika wynosi 720 zł.

Zapisy oraz wpłatę I raty w wysokości 200 zł można dokonywać do dnia 10 stycznia 2024 r. (Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, rodzice, opiekunowie prawni uczestnika Zlotu zrezygnują z uczestnictwa w Zlocie ponoszą koszt w wysokości wpłaty I raty, tj. 200,00 zł.)